Центральна науково-дослідна лабораторія іркутського інституту удосконалення лікарів

Центральна науково-дослідна лабораторія Іркутського ГІУВа була організована в червні 1989 р на підставі наказу МОЗ СРСР №151 від 20.03.89 р як науковий підрозділ інституту, в завдання якого входило створення науково-методичного і експериментально-клінічного центру освоєння сучасних методів досліджень і проведення науково-дослідних робіт з актуальних медико-біологічних проблем.

На момент відкриття в штаті лабораторії складалося 17 співробітників, з яких четверо мали вчені ступені кандидатів наук. До складу ЦНИЛ входили 5 відділів: поліклінічної терапії, імунологічний, біохімічний, медичної кібернетики та патентно-інформаційний. Її першим завідувачем був доцент (згодом професор) Борис Анатолійович Черняк (1989-1992 рр.). Під його керівництвом лабораторні відділи ЦНИЛ були оснащені необхідним сучасним обладнанням, що дозволяє виконувати біохімічні дослідження білкового, ліпідного і вуглеводного обмінів, оцінку імунного статусу методами I і II рівня, а також були визначені основні наукові напрямки підрозділів ЦНИЛ. У 1992 р ЦНИЛ поповнилася лабораторією нейропсіхофізіологіі під керівництвом доцента А.В. Стародубцева. З 1992 по 2001 р ЦНИЛ очолював кандидат медичних наук Олександр Вікторович Кочкін. Протягом 2 років лабораторією керував кандидат (згодом - д.м.н., професор) медичних наук Андрій Володимирович Синьків (2001-2003 рр.).

У 1989 р в складі ЦНДЛ був організований патентно-інформаційний відділ, який мав сформований патентний фонд по класах "медицина", "ліки і медикаменти", "біохімія", "імунологія" глибиною 15 років. Першими співробітниками цього підрозділу були Г.С.Шіліна (завідуюча) і О.В.Паршіна, згодом очолила відділ (до жовтня 2000 р.) Відділ мав патентної та науково-медичною інформацією на оптичних носіях, здійснював абонентське надання послуг мережі Інтернет (інформаційний пошук, електронна пошта). Патентний відділ проводить також патентну експертизу кафедральних і дисертаційних тем наукових досліджень. З жовтня 2000 р патентознавцем інституту є Л.А.Валеріус.

Відділ медичної кібернетики входив до складу ЦНИЛ з 1990 по 1999 г. (зав. - Д.А. Герцековіч, потім доцент І.М. Михалевич). Робота відділу була орієнтована на вдосконалення математичного та програмного забезпечення наукових досліджень, оптимізацію планування експериментальних робіт, статистичної обробки результатів досліджень, класифікації та аналізу багатовимірних даних з використанням методів розпізнавання образів, потенційних функцій, дискримінантного аналізу, множинного регресійного аналізу, а також математичне моделювання і прогнозування патологічних процесів. На підставі роботи відділу отримано 4 патенти на винаходи.

В даний час ЦНИЛ завідує кандидат медичних наук, доцент Анатолій Васильович Стародубцев. Центральна науково-дослідна лабораторія включає в себе лабораторний і нейропсіхофізіологіческій відділи і розташовується в навчально-лабораторному корпусі ГІУВа. Протягом всіх років члени колективу ЦНИЛ вели власну наукову роботу і допомагали співробітникам інституту у виконанні кандидатських і докторських дисертацій.

Лабораторія нейропсіхофізіологіі (зав. - К.м.н. А.В. Стародубцев) є висококваліфікованим науково-методичним центром нейрофізіологічних досліджень в Іркутську і Іркутської області. Лабораторія має сучасну системою комп`ютерної ЕЕГ "DX-32", Комп`ютерної реографії, електроміографії, ехоенцефалоскопіі, психофізіологічних комплексом з комп`ютерною обробкою результатів.

В лабораторії захищено 1 докторську (Синьків А.В. "Нейрогенні аритмії серця (патофізіологія, клініка, діагностика і лікування)" і 3 кандидатські дисертації (С.В. Воробйов, І.Ф. Спрейс, А.В. Синьків). Закінчується робота над докторською дисертацією доцента А.В. Стародубцева. Співробітники ЦНДЛ спільно з кафедрою неврології і нейрохірургії (зав. Каф. Професор Шпрах В.В.) беруть участь у виконанні наукової роботи по регістру мозкового інсульту. Відділ нейропсіхофізіологіі протягом останніх 8 років займається розробкою комп`ютерних програм для психофізіологічного тестування, його співробітниками отримані свідоцтва про державну реєстрацію комп`ютерних програм "BrainLab", "SpikeTest 2.0", "SpikeChildren". В даний час проводиться впровадження цих програм в практику психоневрологічних відділень м Іркутська.

Лабораторією нейропсіхофізіологіі ЦНИЛ (ст. Наук. Співр., К.м.н. Спрейс І.Ф.) спільно з кафедрою медичної реабілітації (зав. Каф. - Професор Молоков Д.Д.) проводиться робота по вивченню ефективності застосування методів рефлексотерапії і мануальної терапії в лікуванні головного болю, в тому числі хронічних головних болів напруги, посттравматичних головних болів.

Крім виконання самостійних наукових досліджень, підрозділи ЦНИЛ брали участь у виконанні комплексних тем НДР: "Вплив геліо- геофізичних і метеорологічних факторів на організм здорової і хворої людини в Іркутській області", "Застосування опіоїдних пептидів в клінічній практиці", "Клініко-епідеміологічна характеристика, лікування та профілактика бронхіальної астми в Східному Сибіру" (1997-2001), "Нові технології в діагностиці та лікуванні актуальних для Сибіру гострих і хронічних хірургічних захворювань" (Спільно з НДІ хірургії ВСНЦ РАМН). Виконання наукових досліджень з цих тем здійснювалося всіма підрозділами ЦНИЛ в тісній взаємодії з кафедрами інституту (терапії, неврології і нейрохірургії, клінічної алергології, туберкульозу, анестезіології та реаніматології, психіатрії, хірургії та ін.), Інститутами Іркутського наукового центру СВ РАН, ВСНЦ СО РАМН . В даний час ЦНИЛ спільно з НДІ реконструктивної та відновної хірургії ВСНЦ СО РАМН продовжує вивчення агрегаційну характеристик атерогенних ліпопротеїнів як фактора ризику атеросклерозу, а також впливу екстрактів фетальних тканин на функціональну активність фагоцитуючих лейкоцитів крові.

Відео: V gj t k- EndGame (2007) Teljes film (hun, eng, fin, pol, port, rus, serb, spa, swe, sub)

За даними наукових досліджень, співробітниками ЦНДЛ самостійно, а також у співавторстві з іншими співробітниками інституту за роки роботи опубліковано близько 500 наукових тез і статей, отримано 4 патенти на винаходи, зареєстровані 3 комп`ютерні діагностичні програми. Матеріали досліджень доповідалися на 48 регіональних, загальноукраїнських та міжнародних конференціях з актуальних проблем клінічної медицини.

За 15 років до лабораторій ЦНИЛ було прикомандирований для виконання дисертаційних досліджень понад 100 аспірантів і здобувачів кафедр ІГІУВа, ІГМУ і НЦ СО РАМН. Здійснювалася консультативна та методична допомога по методам планування наукових досліджень, статистичній обробці клінічних та експериментальних даних.

З ініціативи ректорату, департаменту охорони здоров`я Іркутської області і керівництва ЦНИЛ з 1994 р на базі лабораторних відділів здійснювалося післядипломна удосконалення лікарів клінічної лабораторної діагностики. Було розроблено і проведено 46 циклів тематичного і загального вдосконалення по 14 напрямам клінічної лабораторної діагностики. На базі лабораторій пройшли навчання понад 700 слухачів лікувально-профілактичних установ Іркутської області, Бурятії, Якутії, Далекого Сходу. У 2000 р навчальний курс перетворений в кафедру клінічної лабораторної діагностики.


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже
Увага, тільки СЬОГОДНІ!